Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Eksperymentalne sterowanie platformą mobilną z zastosowaniem generatora sygnałów chaotycznych

Authors

Bartosz Rybakowski (WI), Kacper Koziełek (WI), Łukasz Kołodziejczak (WI), Łukasz Babst (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Experimental control of mobile platform using the chaotic signal generator

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.