Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paweł Śniatała

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

pawel.sniatala@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 99

ORCID

0000-0002-1792-8441

ResearcherID

M-7801-2014

Google Scholar

pp2013pawel

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (8)

Książki (3)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (13)

Recenzje prac dyplomowych (41)