Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie zmiany źródeł energii na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Paweł Jazy (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Business case of the power supply change for the selected company

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

13.05.2015