Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena stosowania metody 5S i jej doskonalenie dla poprawy efektywności Lean Manufacturing na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Authors

Błażej Jarząbek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN An assessment of 5S Methodology and its development to increase efficiency of Lean Manufacturing example of a chosen manufacturing enterprise

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.05.2015