Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie gospodarki odpadami w gminie Dobrzyca na podstawie wyników badań kwestionariuszowych

Authors

Bożena Iberhan (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improving waste management in the commune Dobrzyca based on the results of questionnaire

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.04.2014