Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Urządzenie wspomagające badanie dynamiczne stawu barkowego w sprzężeniu z rezonansem magnetycznym

Authors

Piotr Szwajor (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Device of dynamic inspection of shoulder joint correlated to magnetic resonance imaging

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.09.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.