Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych za pomocą Lean Manufacturing na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa

Authors

Mateusz Rychlewski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Optimisation of the production resources using Lean Manujacturing for the microenterprise.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.05.2015