Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Poznań oraz analiza dostosowania jej do wymagań osób niepełnosprawnych

Authors

Marta Marciniak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The public transport in the city of Poznań and the analisys of its adjustment to the needs of disabled people

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.06.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.