Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena ryzyka zakładu na wypadek poważnej awarii przemysłowej oraz doskonalenie komunikacji wewnętrznej w tym zakresie

Authors

Marta Stempniak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Major accident hazard risk assessments for establishment and improvement of internal communication in this area.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.06.2015