Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Mapa akustyczna Poligrodu w obszarze ulic Jana Pawła II, Kórnicka, Piotrowo, Berdychowo.

Authors

Paweł Żurawka (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Acoustic map of Poligrod in area of Jana Pawła II, Kórnicka, Piotrowo, Berdychowo

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.10.2012