Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie robotów przemysłowych w technologiach zdobienia tworzyw sztucznych

Authors

Bartosz Zieliński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Use of industrial robots in plastics decoration technics

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.06.2011

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.