Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Architectural work

Name of work

Zesppół mieszkalno-usługowy z funkcją biurową wraz z parkingiem podziemnym i kładką pieszą nad wjazdem do parkingu podziemnego,wbudowanymi trafostacjami, wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną wraz z rozbudową ulicy Bułgarskiej w Poznaniu.

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Achievement group

Architectural works in the field of architecture and urban planning, using the output of science (12 p)

Achievement type

design of a multifunctional building with very complex functional, installation and technological requirements

Localization

Poznań, Polska

Plot number

działki 14, 15/2, 17, 18/2 oraz 15/1, 18/1, 19/1(część), 19/3 i 19/7(część) ark. 18 obręb Łazarz (po podziale działki 14, 15/2, 17, 18/2 zmieniły nr na 20, 21/1 i 21/2 ark. 18 obr. Łazarz)

Address

UL. BUŁGARSKIEJ 59/61 W POZNANIU

Stage

project

Builiding permission

Yes

Date of creation

2019

Volume

41753 m3

Research topic number

10/04/SBAD/0162

Work file

Download file

Access level

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.