Processing may take a few seconds...

Architectural work

Name of work

Zesppół mieszkalno-usługowy z funkcją biurową wraz z parkingiem podziemnym i kładką pieszą nad wjazdem do parkingu podziemnego,wbudowanymi trafostacjami, wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną wraz z rozbudową ulicy Bułgarskiej w Poznaniu.

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Achievement group

Architectural works in the field of architecture and urban planning, using the output of science (12 p)

Achievement type

design of a multifunctional building with very complex functional, installation and technological requirements

Localization

Poznań, Polska

Plot number

działki 14, 15/2, 17, 18/2 oraz 15/1, 18/1, 19/1(część), 19/3 i 19/7(część) ark. 18 obręb Łazarz (po podziale działki 14, 15/2, 17, 18/2 zmieniły nr na 20, 21/1 i 21/2 ark. 18 obr. Łazarz)

Address

UL. BUŁGARSKIEJ 59/61 W POZNANIU

Stage

project

Builiding permission

Yes

Date of creation

2019

Volume

41753 m3

Research topic number

10/04/SBAD/0162

Work file

Download file

Access level

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.