Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ warunków pomiaru oraz wybranych parametrów nawierzchni asfaltowych i betonowych na ich własciwości przeciwpoślizgowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The influence of measurement conditions and selected parameters of asphalt and concrete pavements on skid resistance

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • nawierzchnia
  • właściwości przeciwpoślizgowe
  • diagnostyka nawierzchni
EN
  • pavement
  • skid resistance
  • pavement diagnostics
Liczba stron

179

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1947

Katalog on-line

to201990810

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Władysław Gardziejczyk

Miejsce

Białystok, Polska

Data

24.09.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jan Kempa

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

19.09.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.10.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo