Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Architecture and protocols for networks on chip implemented in FPGA devices

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Architektura i protokoły dla sieci w mikroukładzie realizowanej w bezpośrednio programowalnych macierzach bramek

Language

english

Keywords
EN
  • Network-on-chip
  • FPGA
  • distributed memory (LUTRAM)
  • virtual cut-through
  • fairness
PL
  • sieć w mikroukładzie
  • FPGA
  • pamięć rozproszona
  • sprawiedliwość
Abstract

EN In the dissertation, the problems related to the design of networks-on-chip (NoCs) on field-programmable gate arrays (FPGAs) are considered in the context of typical features of FPGAs manufactured by leading vendors. As a result of these considerations, the RingNet architecture and communication protocol are proposed with the aim to exploit the specific potential of FPGA devices as much as possible. The specific features of RingNet include communication exclusively through system memory (large SDRAM). It is demonstrated that RingNet offers guaranteed throughput, predictable latency, and fair network access. As compared to the widely-accepted state-of-the-art interconnection architecture AXI4 Interconnect, RingNet implementations demonstrate higher maximum clock frequency and lower resource consumption. Therefore, the author believes that the RingNet NoC architecture and protocol may be widely adopted in FPGA based SoC designs, especially in high volume data processing applications, such as video processing.

PL W rozprawie poruszono zagadnienie sieci w mikroukładzie (ang. network-on-chip, NoC) w kontekście właściwości typowych bezpośrednio programowalnych macierzy bramek (ang. field-programmable gate array, FPGA) oferowanych przez czołowych producentów. Wynikiem rozważań jest architektura RingNet oraz odpowiedni protokół komunikacyjny, opracowane z myślą o możliwie największym wykorzystaniu potencjału układów FPGA. Cechą charakterystyczną RingNet jest komunikacja prowadzona wyłącznie poprzez pamięć systemową (pamięć SDRAM). W rozprawie zademonstrowano takie właściwości RingNet jak: gwarantowaną przepustowość, dające się przewidzieć opóźnienie i sprawiedliwy dostęp do sieci. Analiza implementacji sieci RingNet zademonstrowała jej wysoką wydajność rozumianą jako wysoką częstotliwość sygnału taktującego i niskie zużycie zasobów dla flagowych układów FPGA głównych producentów. Implementacja została porównana z powszechnie stosowaną architekturą komunikacyjną AXI4, co wykazało wyższą maksymalną częstotliwość taktowania i mniejsze zużycie zasobów na korzyść RingNet. Z tego powodu autor wierzy, że architektura i protokół sieć RingNet mogą być powszechnie wykorzystane w systemach opartych o układy programowalne, w szczególności w aplikacjach przetwarzania dużej ilości danych, takich jak przetwarzanie sekwencji wizyjnych.

Number of pages

204

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1992

On-line catalog

to2020998126

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Diana Göhringer

Place

Drezno, Niemcy

Date

02.08.2019

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Edward Hrynkiewicz

Place

Gliwice, Polska

Date

02.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.12.2019

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.