Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Multi-Installment Divisible Loads Scheduling

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Wieloetapowe szeregowanie zadań jednorodnych

Language

english

Number of pages

132

Signature of printed version

DrOIN 899

On-line catalog

to2007049183

First review

Jacek Błażewicz

Place

Poznań, Polska

Date

26.06.2006

Language

polish

Second review

Franciszek Seredyński

Place

Warszawa, Polska

Date

14.06.2006

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.07.2006