Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wirtualna organizacja inżynierii współbieżnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Virtual Organization of Concurrent Engineering

Język

polski

Liczba stron

147

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 896

Katalog on-line

to2007049182

Pierwsza recenzja

Aleksandra Kawecka-Endler

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.08.2006

Język

polski

Druga recenzja

Jerzy Lewandowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

25.08.2006

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.09.2006