Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

stefan.trzcielinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 73

ORCID

0000-0002-1753-408X

ResearcherID

J-8612-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (35)

Książki (23)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (12)

Recenzje rozpraw doktorskich (7)

Promotorstwo prac dyplomowych (24)

Recenzje prac dyplomowych (26)