Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of brazed joints in automotive heat exchangers using artificial neural networks

Language

polish

Keywords
PL
  • sztuczne sieci neuronowe
  • połączenia lutowane
EN
  • artificial neural networks
  • brazed joints
Abstract

PL W pracy omówiono wyniki badań lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła, a także procedurę predykcji ich jakości za pomocą sztucznych sieci neuronowych. W części doświadczalnej analizowano: 1) makro- i mikrostruktury metalograficzne, 2) skład chemiczny oraz profil zmian stężenia pierwiastków (spektroskopia rentgenowskia z dyspersją energii EDS), 3) podstawowe właściwości mechaniczne, w tym mikrotwardość Vickersa, moduł Younga, odkształcenie plastyczne, 4) odporność na korozję (potencjodynamiczna polaryzacja elektrochemiczna i napylanie mgłą solną), 5) wymiary geometryczne oraz ewentualne wady (współrzędnościowa technika pomiarowa, trójwymiarowe skanowanie optyczne, rentgenowska tomografia komputerowa, 6) szczelność, 7) wytrzymałość na rozrywanie, szoki cieplne i pulsacje ciśnienia oraz odporność na szoki cieplne. Zebrany materiał doświadczalny pozwolił przedstawić kompleksową charakterystykę lutowanych połaczeń, a także przygotować założenia autorskiej procedury ich oceny za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Omówiono także możliwość stosowania opracowanych sieci w warunkach przemysłowych.

EN The paper presents the test results of brazed joints in automotive heat exchangers, as well as the procedure of predicting their quality using artificial neural networks. In the experimental part the following were analyzed: 1) macro and microstructure, 2) chemical composition and profile of changes in the concentration of elements (x-ray spectroscopy with EDS energy dispersion), 3) basic mechanical properties, including Vickers microhardness, Young's modulus, plastic deformation, 4) corrosion resistance (potentiodynamic electrochemical polarization and salt spray fogging), 5) geometrical dimensions and possible defects (coordinate measuring technique, three-dimensional optical scanning, X-ray computed tomography, 6) tightness, 7) tearing strength, thermal shocks and pressure pulsations and resistance for thermal shocks. The collected experimental material allowed to present a comprehensive description of soldered joints, as well as to prepare the assumptions of the author's assessment procedure using artificial neural networks. The possibility of using developed networks in industrial conditions was also discussed.

Number of pages

165

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1949

On-line catalog

to201990806

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Jardzioch

Place

Szczecin, Polska

Date

15.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Bożena Skołud

Place

Gliwice, Polska

Date

06.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.10.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technologia i organizacja montażu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.