Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wykorzystanie topograficznych cech obrazowych w rozpoznawaniu sceny

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

160

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 838

Katalog on-line

to2006048004

Pierwsza recenzja

Czesław Jędrzejek

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.11.2005

Język

polski

Druga recenzja

Marek Kurzyński

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

29.10.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

07.12.2005