Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Czesław Jędrzejek

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

czeslaw.jedrzejek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 32

ResearcherID

N-6726-2014

ORCID

0000-0002-9593-6818

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)