Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Związki struktury dzieła muzycznego i architektury współczesnej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Relations between the structure of a musical work and contemporary architecture

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kompozycja architektoniczna
  • rysunek architektoniczny
  • struktury muzyczne
  • relacje
EN
  • architectural composition
  • architectural drawing
  • musical structures
  • relations
Streszczenie

PL Tematyką niniejszej rozprawy doktorskiej są podobieństwa między projektowaniem przestrzeni i muzyki, zwłaszcza te dotykające zagadnienia struktury obu rodzajów dzieł. Nauka o zasadach kompozycji jest silnie obecna w obu praktykach - i forma muzyczna i architektoniczna charakteryzują się wysoce logiczną strukturą, nawet w przypadku, gdy efekt końcowy odczytany jest przez odbiorcę dzieła wyłącznie na poziomie emocjonalnym. Główną przesłanką pracy jest przeprowadzenie dyskusji nad podobieństwami budowy dzieła architektonicznego i muzycznego oraz prezentacja wyników badań polegających na poddaniu się doświadczeniu wpływu dźwięków na proces komponowania przestrzeni. Praca ma odpowiedzieć na pytanie czy inspiracja muzyką w pracy projektowej polega na tłumaczeniu form muzycznych na język organizacji przestrzeni.

EN The subject of this doctoral dissertation are the similarities between the composition of space and music, especially ones that describe the structure of both. The theory of composition is strongly present in both practices - both the musical and architectural form is characterized by a highly logical structure, even when itt is read by the recipient only on an emotional level. The main premise of the work is to discuss the similarities in the construction of an architectural and musical work, and to present the results of research that will answer the question whether the inspiration of music in design work means to translate musical forms into the language of space organization.

Liczba stron

314

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1939

Katalog on-line

to201990760

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Sławomir Gzell

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

13.07.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Tomasz Wagner

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

05.06.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.10.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: teoria architektury