Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. arch. Adam Nadolny

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

E-mail

adam.nadolny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 22

ORCID

0000-0003-3766-7020

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS