Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ katalizatora wewnętrznego na emisję spalin w stanach pracy silnika o zapłonie samoczynnym odpowiadających jego użytkowaniu trakcyjnemu

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN The influence of in-cylinder catalyst on exhaust emissions from a Diesel engine operating under the conditions reproducing actual traffic

Language

polish

Keywords
PL
  • emisja spallin
  • testy RDE
  • silnik ZS
  • świeca żarowa
EN
  • exhaust emission
  • RDE test
  • Dieseil engine
  • glow plugs
Abstract

PL Praca dotyczy zastosowania katalizatora wewnętrznego, pozwalającego na zmniejszenie emisji związków szkodliwych podczas pracy silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Jest to dodatkowy sposób oczyszczania spalin – jednakże umieszczenie katalizatora w komorze spalania, pozwala na zmniejszenie zanieczyszczeń u źródła (katalizator nałożony na świece żarowe). Celem pracy było określenie rozwoju katalizatora wewnętrznego i jego wpływ na emisję związków szkodliwych w warunkach odpowiadających rzeczywistej eksploatacji. Do zrealizowania celu dysertacji opracowano unikatową metodykę prowadzenia badań silnika spalinowego w warunkach dynamicznych, wykorzystując dynamiczną hamownię silnikową do odwzorowania parametrów ruchu: w teście homologacyjnym; w testach na wybranych odcinkach miejskich. Dokonana analiza jakościowa i ilościowa emisji składników spalin potwierdziła skuteczność działania procesów katalitycznych w zmniejszeniu emisji spalin. Zastosowanie takiego rozwiązania w większości pojazdów z silnikami ZS, skutkuje poprawą ekologicznych właściwości silników spalinowych.

EN The dissertation concerns the use of an in-cylinder catalyst that allows reducing the exhaust emissions during diesel engine operation. This is an additional method of exhaust emission reduction – however, the active component is placed inside the combustion chamber – hence much closest to the combustion process. This allows reducing the emissions at the very source (catalyst applied on the glow plugs). Such solutions are necessary because the reduction of exhaust emissions from vehicles is a key aspect of reducing the negative impact of transport on the environment. The performed analysis of the measurement uncertainties pertains to the method of determination of the separation of measurement of emission mass for standard glow plugs and modified ones. This analysis pertained to situation, in which the results can be construed as different, i.e. their average values are varied on the assumed level of significance. The qualitative and quantitative analysis of exhaust emissions confirmed the efficiency of the (in-cylinder) catalytic processes in the reduction of the said exhaust emissions.

Number of pages

142

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1960

On-line catalog

to2018998336

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zdzisław Chłopek

Place

Warszawa, Polska

Date

07.08.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sławomir Luft

Place

Radom, Polska

Date

10.07.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.09.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.