Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda kształtowania jakości procesu obsługi użytkownika maszyn technologicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

168

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 807

Katalog on-line

to2006037664

Pierwsza recenzja

Romuald Kolman

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

18.05.2005

Język

polski

Druga recenzja

Edwin Tytyk

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.06.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.06.2005