Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Karolina Bondarowska

Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

karolina.bondarowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 03

ORCID

0000-0002-9347-2642

Rozprawa doktorska