Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Performance-based fire engineering for civil engineering structural design

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie modeli CFD pożaru w projektowaniu konstrukcji budowlanych

Language

english

Keywords
EN
  • performance-based design
  • fire engineering
  • coupled analyses
  • heat transfer
  • fire scenario
PL
  • inzynieria pożarowa
  • projektowanie konstrukcji
  • analizy połączone
  • przepływ ciepła
  • scenariusz pożarowy
Abstract

EN The thesis concerns a performance-based design of structures in fire. Hence, design objectives are defined in terms of performance criteria, in contrary to standard prescriptive criteria. An integrated tool for analyses of structures in fire is developed. The structural analyses take into account a non-uniform temperature distribution both along the beam structural elements and inside their cross-sections. A temperature development in the structure is due to an exposure to the natural fire model. The design procedure is enhanced by a developed method for determination of fire scenarios. The integrated tool bases on a coupled CFD-FEM analyses. The coupling in enabled by the developed heat transfer model. Research is carried out by theoretical considerations, experimental work for validation of new models, as well as verification of effectiveness of developed tool by practical application.

PL Rozprawa dotyka zagadnień projektowania konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem warunków pożarowych w oparciu o tzw. podejście „performance-based”. Cele projektowe odnosi się do własności użytkowych projektowanego obiektu, w przeciwieństwie do spełniania kryteriów przepisowych. W pracy opracowano zintegrowane narzędzie służące analizom pracy konstrukcji w pożarze. Opracowane narzędzie daje możliwość uwzględniania w prętowych modelach MES wpływu nierównomiernego pola temperatury w przekrojach elementów konstrukcyjnych wywołanego oddziaływaniem pożaru rzeczywistego, a także pozwala na określenie scenariusza pożarowego. Narzędzie bazuje na połączeniu istniejących modeli numerycznych pożaru i konstrukcji za pomocą autorskiego modelu przepływu ciepła. Hipoteza badawcza udowadniana jest za pomocą rozważań teoretycznych, weryfikacji eksperymentalnej oraz weryfikacji obliczeniowej skuteczności działania opracowanego narzędzia w praktyce.

Number of pages

185

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1936

On-line catalog

to2019908113

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Kamiński

Place

Łódź, Polska

Date

27.05.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mariusz Maślak

Place

Kraków, Polska

Date

28.08.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.09.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo