Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Malendowski

PBN ID

2313668

ResearcherID

O-4114-2014

Google Scholar

Michał Malendowski

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (22)

Legenda:  Indeksowane w WoS