Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Malendowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

michal.malendowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 29

PBN ID

2313668

ResearcherID

O-4114-2014

ORCID

0000-0002-2698-8358

Google Scholar

Michał Malendowski

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS