Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie i optymalizacja charakerystyk przepływowych elementów regulacyjnych systemów wentylacji mechanicznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Modelling and Optimisation of Flow Characteristics of Control Dampers Used in Mechanical Ventilation Systems

Język

polski

Liczba stron

111

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 806

Katalog on-line

to2006037665

Pierwsza recenzja

Bogdan Mizieliński

Druga recenzja

Edward Szczechowiak

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2005