Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza możliwości zastosowania wybranych charakterystyk sygnału drganiowego do diagnostyk silnika spalinowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

191

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 791

Katalog on-line

to2005044004

Pierwsza recenzja

Stanisław Niziński

Miejsce

Sulejówek, Polska

Data

17.03.2005

Język

polski

Druga recenzja

Wojciech Serdecki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.03.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.05.2005