Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Dynamic behavior and failure of aluminum-polyethylene sandwich structure

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Dynamiczne zachowanie i zniszczenie aluminiowo-polietylenowych struktur warstwowych

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • aluminum alloy
 • polyethylene
 • dynamic behavior
 • failure criterion
 • Hopkinson bars
 • perforation
 • thermal chamber
PL
 • stop aluminium
 • polietylen
 • zachowanie dynamiczne
 • kryterium zniszczenia
 • pręt Hopkinsona
 • przebicie
 • komora termiczna
Liczba stron

155

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1938

Katalog on-line

to201990812

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Małachowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

23.08.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Zdzisław Nowak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

10.08.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo