Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

tomasz.lodygowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 50

ORCID

0000-0002-1493-3309

ResearcherID

F-1682-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (20)

Rozdziały (9)

Książki (9)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (7)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (20)

Wyniki (2)