Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie parametrów rozpylenia paliwa przez rozpylacze silników o zapłonie samoczynnym w aspekcie wskaźników pracy silnika

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Research of Fuel Spray Parameters by Nozzles of Compression-Ignition Engines in the Aspect of Engine Performance Indexes

Język

polski

Liczba stron

144

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 770

Katalog on-line

to2005036711

Pierwsza recenzja

Antoni Iskra

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.12.2004

Język

polski

Druga recenzja

Kazimierz Lejda

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

10.12.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.01.2005