Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka projektowania obiegu informacji w systemie jakości w produkcji maszyn

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

181

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 758

Katalog on-line

to2005036723

Pierwsza recenzja

Eugeniusz Skrzymowski

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

11.10.2004

Język

polski

Druga recenzja

Edwin Tytyk

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.10.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.12.2004