Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metoda analityczno-numeryczna rozwiązywania zagadnień przewodnictwa ciepła z zastosowaniem funkcji cieplnych i operacji odwrotnych

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

134

Signature of printed version

DrOIN 731

On-line catalog

to2005036568

First review

Leon Bogusławski

Place

Poznań, Polska

Date

02.09.2004

Language

polish

Second review

Krzysztof Grysa

Place

Kielce, Polska

Date

31.07.2004

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.10.2004

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.