Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Były pracownik Politechniki Poznańskiej

dr hab. inż. Leon Bogusławski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki

Artykuły (6)

Rozdziały (2)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (20)

Recenzje prac dyplomowych (11)

Wyniki (1)