Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Model oceny racjonalności wirtualnej realizacji funkcji organizacyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Model of Assessment of Rationality of Virtual Realization of Organizational Functions in Manufacturing Company

Language

polish

Number of pages

123

Signature of printed version

DrOIN 724

On-line catalog

to2005036570

First review

Marek Fertsch

Place

Poznań, Polska

Date

28.09.2004

Language

polish

Second review

Marian Hopej

Place

Wrocław, Polska

Date

25.08.2004

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.11.2004

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.