Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model oceny racjonalności wirtualnej realizacji funkcji organizacyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Model of Assessment of Rationality of Virtual Realization of Organizational Functions in Manufacturing Company

Język

polski

Liczba stron

123

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 724

Katalog on-line

to2005036570

Pierwsza recenzja

Marek Fertsch

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.09.2004

Język

polski

Druga recenzja

Marian Hopej

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

25.08.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

03.11.2004