Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zastosowanie oceny cyklu życia jako narzędzia decyzyjnego w prośrodowiskowym rozwoju maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Application of LCA as a Decision Making Tool for Ecodesigning of Food Industry Machines and Devices

Language

polish

Number of pages

198

Signature of printed version

DrOIN 707

On-line catalog

to2004037355

First review

Józef Flizikowski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

10.08.2004

Language

polish

Second review

Jerzy Merkisz

Place

Poznań, Polska

Date

27.08.2004

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.09.2004

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.