Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model zarządzania bezpieczeństwem pracy z wykorzystaniem technik multimedialnych w przedsiębiorstwie budowy maszyn

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

190

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 703

Katalog on-line

to2004037345

Pierwsza recenzja

Jerzy Grobelny

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

06.05.2004

Język

polski

Druga recenzja

Leszek Pacholski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.05.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.06.2004