Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Grzegorz Dahlke

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

grzegorz.dahlke@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 79

ResearcherID

G-2494-2014

ORCID

0000-0002-6426-3358

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska