Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Automation of vision system in urban area

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Automatyzacja inspekcji wizyjnej w obszarach zurbanizowanych

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • intelligent video analysis
  • moving object detection and recognicion
  • moving object classification
  • people counting
  • fast prototyping
PL
  • iinteligentna analiza wideo
  • detekcja i rozpoznawanie obiektówruchomych
  • klasyfikacja obiektów ruchomych
  • zliczanie osób
  • szybkie prototypowanie
Liczba stron

143

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1911

Katalog on-line

to20189963

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Dziech

Miejsce

Kraków, Polska

Data

21.02.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Michał Strzelecki

Miejsce

Łódź, Polska

Data

19.12.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.06.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: systemy wizyjne