Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

adam.dabrowski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 41

ResearcherID

O-6053-2014

ORCID

0000-0002-9385-6080

Google Scholar

XD2P0RIAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (50)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS