Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

adam.dabrowski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 41

ORCID

0000-0002-9385-6080

ResearcherID

O-6053-2014

Google Scholar

XD2P0RIAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (44)

Rozdziały (53)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (14)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)

Promotorstwo prac dyplomowych (38)

Recenzje prac dyplomowych (106)