Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wyznaczanie indukcyjności uzwojeń przetworników elektromechanicznych metodą elementów krawędziowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

139

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 570

Katalog on-line

to2004035803

Pierwsza recenzja

Marian Łukaniszyn

Miejsce

Opole, Polska

Data

16.12.2002

Język

polski

Druga recenzja

Wojciech Szeląg

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.01.2003

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.02.2003