Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

wojciech.szelag@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 16

ORCID

0000-0001-5569-9574

ResearcherID

M-2226-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)