Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Separacja fenoli z koloidalnych roztworów oksyetylenowanych estrów metylowych wyższych kwasów karboksylowych metodą ultrafiltracji

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

142

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 559

Katalog on-line

to2004036233

Pierwsza recenzja

Krystyna Konieczny

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

05.02.2003

Język

polski

Druga recenzja

Krystyna Prochaska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.01.2003

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.03.2003