Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

krystyna.prochaska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 01

ORCID

0000-0002-1025-6726

ResearcherID

F-7530-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (60)

Rozdziały (40)

Książki (2)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (17)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)

Promotorstwo prac dyplomowych (69)

Recenzje prac dyplomowych (38)

Wyniki (8)