Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

krystyna.prochaska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 01

ResearcherID

F-7530-2014

ORCID

0000-0002-1025-6726

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (54)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (31)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (17)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)