Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modele interpretacyjne mechanizmu zużycia ścierno-korozyjnego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

95

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 551

Katalog on-line

to2003029220

Pierwsza recenzja

Jan Burcan

Druga recenzja

Wiesław Leszek

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

07.01.2003