Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Szeregowanie zadań elastycznych w systemach wieloprocesorowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

110

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 541

Katalog on-line

to2003029209

Pierwsza recenzja

Adam Janiak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

27.10.2002

Język

polski

Druga recenzja

Jan Węglarz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.10.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.12.2002