Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza oraz optymalne projektowanie cienkościennych konstrukcji metalowych z uwzględnieniem imperfekcji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

112

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 540

Katalog on-line

to200329209

Pierwsza recenzja

Tomasz Łodygowski

Druga recenzja

Czesław Szymczak

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2002