Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena efektywności procesu wytwarzania z uwzględnieniem wybranych aspektów kontroli jakości

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of the effectiveness of a manufacturing process by applying selected aspects of quality control

Language

polish

Keywords
PL
  • Efektywność
  • proces wytwarzania
  • kontrola jakości
EN
  • Effectiveness
  • manufacturing process
  • quality inspection
Abstract

PL W pracy przedstawiono model oceny efektywności procesu wytwarzania składającego się z sekwencji powiązanych ze sobą operacji technologicznych. Miernikiem efektywności jest stosunek kosztów wytwarzania do sumy kosztów wytwarzania i kosztów jakości. W kosztach jakości zawarto koszty kontroli oraz koszty niezgodności. Oryginalność modelu polega na uwzględnieniu w kosztach niezgodności kosztów związanych z dziewięcioma możliwymi ocenami wyrobu dokonanymi podczas kontroli, które wynikają z kombinacji trzech stanów: wyroby zgodne, wyroby niezgodne naprawialne oraz wyroby niezgodne nienaprawialne. W modelu brane są pod uwagę zmienne opisujące: skuteczność jakościową procesu wytwarzania, koszty wytwarzania i ich rozkład w całym procesie wytwarzania, stosowanie lub niestosowanie kontroli jakości, jej umiejscowienie w procesie wytwarzania, skuteczność kontroli jakości, koszty kontroli jakości, koszty naprawy jednostek naprawialnych, koszty likwidacji jednostek nienaprawialnych, koszty reklamacji.

EN The paper presents a model of evaluation of the effectiveness of a manufacturing process consisting of a sequence of related technological operations. The efficiency measure here is the ratio of pure manufacturing costs to the sum of manufacturing costs and quality costs. The quality costs include the costs of control and the costs of non-compliance. Nine possible post-control product evaluations, resulting from the combination of three conditions: compliant products, non-compliant repairable products and non compliant non-repairable products, are included in the cost of non-compliance. This manifests the uniqueness of the model presented herein. The model includes the following variables: quality effectiveness of a manufacturing process, manufacturing costs and their distribution in the whole technological process, application or non-application of quality control, its location in the technological process, effectiveness of quality control, costs of quality control, costs of repairing repairable units, costs of scrapping, costs of complaints.

Number of pages

131

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 1990

On-line catalog

to2020500396

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Burduk

Place

Wrocław, Polska

Date

15.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Bożena Skołud

Place

Gliwice, Polska

Date

15.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.12.2019

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.