Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Agnieszka Kujawińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

agnieszka.kujawinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 38

PBN ID

1481288

ResearcherID

M-3344-2014

ORCID

0000-0003-3615-3837

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=h7N1IkAAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS