Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Agnieszka Kujawińska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

agnieszka.kujawinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 38

ORCID

0000-0003-3615-3837

ResearcherID

M-3344-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=h7N1IkAAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (29)

Książki (1)

Raporty (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (154)

Recenzje prac dyplomowych (109)